Inženýrská geodézie

1. Podklady pro projekt

 • účelové mapování, digitální účelové mapy, digitální model terénu (DMT)
 • zjištění podzemních inženýrských sítí a vyhotovení dokumentace

 

2. Práce na stavbě

 • vytyčování
 • kontrolní měření
 • zaměření a výpočty kubatur
 • zaměření skutečného provedení staveb liniových, prostorových apod. a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace pro kolaudační řízení apod. dle směrnic správců a požadavků objednatele
 • výkon činnost ÚOZI (úředně oprávněného inženýra – dříve odpovědný geodet) pro projektanta, investora i dodavatele stavby

 

3. Bodové pole

 • vyhotovení projektu vytyčovacích sítí, doplnění bodového pole
 • stabilizace bodového pole
 • určení souřadnic bodů bodového pole

 

4. Zaměření stávajících staveb

 • (prostorových, liniových) a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace dle požadavků objednatele a příslušných správců sítí

 

5. Zaměření příčných a podélných profilů

 • liniových staveb
 • vodních toků
   

6. Měření posunů, sledování deformací