Inženýrská geodézie

Práce na stavbě

 • vytyčování 
 • kontrolní měření, porovnání skutečného stavu staveb s projektovou dokumentací, vyhodnocení odchylek
 • zaměření a výpočty kubatur
 • zaměření skutečného provedení staveb liniových, prostorových apod. a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace pro kolaudační řízení apod. dle směrnic správců a požadavků objednatele
 • sledování vodorovných a svislých posunů

Činnost odpovědného geodeta – ÚOZI (úředně oprávněného zeměměřického inženýra) pro projektanta, investora i dodavatele stavby   

Bodové pole

 • vyhotovení projektu vytyčovacích sítí, doplnění bodového pole​
 • stabilizace bodového pole
 • určení souřadnic bodů bodového pole

Zaměření stávajících staveb

 • (prostorových, liniových) a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace dle požadavků objednatele a příslušných správců inženýrských sítí

Zaměření příčných a podélných profilů​​

 • liniových stavebImage
 • vodních toků