Vytyčování hranic pozemků

Chcete stavět plot? Kupujete pozemek? Nevíte, kudy vede hranice vašeho pozemku? Nechte si hranici pozemku vytyčit!

Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, kterou se do terénu přenese poloha lomových bodů hranice pozemku evidovaná v platné katastrální mapě. Tyto lomové body se evidují s různou přesností, která je dána původem katastrální mapy v dané části katastrálního území. Vytyčením hranice pozemku se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům. Vždy je nutné k seznámení s vytyčenou hranici přizvat všechny dotčené vlastníky.

V případě shody vlastníků na průběhu vytyčené hranice je vhodné zároveň vyhotovit geometrický plán pro vytyčenou nebo vlastníky upřesněnou hranici.