Pasportizace staveb

Chcete rekonstruovat a chybí Vám dokumentace stavby?  Potřebujete stavbu zapsat do katastru nemovitostí a nemáte potřebné dokumenty?

Provádíme zaměření skutečného stavu objektů a vodních děl.

Při požadavku zápisu stavby do katastru vyhotovíme PASPORT stavby pro potřeby řízení na stavebním úřadě v souladu s přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Výše uvedené zhotovíme v podrobnosti dohodnuté s objednatelem.

pasport