Užitečné odkazy

Nahlížení do KN

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Formuláře pro zápisy do KN – ke stažení

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN.aspx

Interaktivní formulář návrhu na vklad do KN

https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx

Informace z ČÚZK o zpřesnění hranic pozemků

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk.aspx

Mapové podklady poskytované ČÚZK

https://services.cuzk.cz/

Platné právní předpisy v oboru zeměměřičství

https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx

Přehled stavu pozemkových úprav v ČR

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/

Veřejný registr půdy

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/

Centrální evidence vodních toků

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html

Stránky Velkého městského okruhu v Brně

http://www.mestsky-okruh-brno.cz

Mapová aplikace ŘSD

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu