Zaměření polohopisu a výškopisu (podklady pro projekt)

Pro potřeby projektování a přípravy staveb všech velikostí zajistíme aktuální mapový podklad. Dle požadavků objednatele provedeme:

  • účelové mapování, vyhotovení digitální účelové mapy a digitálního modelu terénu (DMT)
  • zjištění podzemních inženýrských sítí a vyhotovení dokumentace

polohopis