Majetkoprávní vypořádání staveb

Pro investory, vlastníky IS, projektanty, státní správu zajišťujeme agendu majetkoprávního vypořádání staveb:

  • zřízení služebností IS
  • převody pozemků na základě kupní, směnné, darovací smlouvy
  • výkupy pozemků pro liniové stavby
  • zajištění souhlasu s dělením pozemků na stavebním úřadě

Image