Reference

Mezi naše spokojené zákazníky např. patří:

Image​​​​ Image​​ Image​​ Image​​
Image​​ Image​​ Image​​ Image​​
Image​​ Image​​ Image​​ Image​​
firesta ohl metrostav osenorf​​

 

Za dobu existence naše firma realizovala tisíce zakázek. Příklady větších realizovaných zakázek z poslední doby:

Geodetické práce pro dodavatele staveb - vytyčování, kontrolní činnost, zaměření skutečného provedení stavby

BIO Universitní kampus Bohunice  (geodetické práce na stavbě) Skanska a.s. 2012
Pavilon CESEB objekt 25, 31, 32 a 36  (geodetické práce na stavbě) Skanska a.s. 2012
CTPark Brno, Office box, Brno - Škrobárny  (geodetické práce na stavbě) Sky Bau, o.s.,  Skanska a.s. 2012
Polyfunkční objekt Smetanova, Brno (geodetické práce na stavbě Sky Bau, o.s.,  Skanska a.s. 2013 - 2014
Stavba III/03824  Jihlava - most ev.č. 03824-2  (geodetické práce na stavbě, ÚOZI-D) SD EXMOST spol. s.r.o. 2014
stavba  PANORAMA  nad přehradou Brno – Bystrc ( geodetické práce na stavbě) Skanska a.s. 2014 - 2015
I/38 Znojmo, obchvat II, realizace stavebních prací  (geodetické práce na stavbě, ÚOZI-D) HABAU CZ s.r.o. 2016 - 2020
VLNĚNA - Etapa 1, Budovy F, G, H   (geodetické práce na stavbě) Skanska a.s. 2017 - 2019
VLNĚNA - Etapa 2, Budovy C, D, E (geodetické práce na stavbě Skanska a.s. 2019 - 2020
BD Křenová Brno (geodetické práce na stavbě) LERAM s.r.o. 2019 - 2020
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí a I/42 VMO Brno Rokytova Firesta-Fišer-rekonstrukce, stavby a.s., OHL ŽS a.s., Metrostav DIZ s.r.o. od 2021

 

Geodetické práce pro investora staveb- kontrolní činnost ÚOZI-O pro TDI

D1 -  Modernizace dálnice D1, úsek 21(činnost ÚOZI-O pro TDI) Dopravoprojekt Brno a.s. 2013 - 2015
I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. rekonstrukce komunikace v km 50,173 - 50,549 ŘSD ČR, Závod Brno 2014
D1 - Modernizace  dálnice D1,- úsek 25 (činnost ÚOZI-O pro TDI) Dopravoprojekt Brno a.s. 2015 - 2017
I/23 most ev.č. 23-055 a 23-057  Zastávka u Brna ŘSD ČR, Závod Brno 2017 - 2018
I/43 most ev.č. 43-002 - estakáda Královo Pole ŘSD ČR, Správa Zlín 2017 - 2020
D46 MÚK Olšany ( TDI: asistent specialista geodet ÚOZI; činnost ÚOZI-O pro TDI) Dopravoprojekt Brno a.s. 2017
D 5505 Otrokovice, obchvat JV  (činnost ÚOZI-O pro TDI) Dopravoprojekt Brno a.s. od 2018
D1 - Modernizace  dálnice D1,- úsek 23 (činnost ÚOZI-O pro TDI) Dopravoprojekt Brno a.s. od 2020
D46 MÚK Drysice INFRA Projekt s.r.o. od 2021

 

Zaměření a zpracování digitálních map jako podkladů pro projekty komunikací, budov, bodové pole apod.

Most  ev.č. 42-011 na ul. Otakara Ševčíka DOSING spol. s r.o. 2014
R 5206 Novomlýnské nádrže - St.hranice s Rakouskem ŘSD ČR, Závod Brno 2014
D1, stavba 0136 - akt. DSP/PDPS v rozsahu RDS/AS Dopravoprojekt Brno a.s. 2015
Projekt rekonstrukce ulice Benešova v Brně     METROPROJEKT Praha a.s. 2017
Sil. II/395 Nová Ves – Pohořelice ŘSD ČR, Závod Brno 2017
D 52, 5206.I obchvat Mikulova, DSP HBH Projekt, spol. s r.o. 2017 - 2018
I/23 Třebíč obchvat HBH Projekt, spol. s r.o. 2019 - 2020

 

Pro projektovou dokumentaci liniových staveb - záborové elaboráty, odvody, geometrické plány (GP), vytyčovací sítě, činnost ÚOZI-P

R 5507 Babice - Staré Město, DSP (projekt ZE, ZVS, oddělovací GP na celou stavbu) HBH Projekt. spol. s r.o. 2015 - 2016
D1, stavba 0136 - akt. DSP/PDPS v rozsahu RDS/AS (projekt ZVS a geodetická dokumentace) Dopravoprojekt Brno a.s. 2015 - 2016
R 5508  Staré Město - Moravský Písek, DSP (projekt ZE, ZVS, oddělovací GP na celou stavbu) HBH Projekt. spol. s r.o. 2016 - 2017
I/37 Osová Bítyška obchvat DSP (projekt ZE, ZVS, oddělovací GP na celou stavbu) Dopravoprojekt Brno a.s. 2016
D1 - Modernizace dálnice, úsek 23 (projekt ZE, ZVS) Dopravoprojekt Brno a.s. 2016 - 2017
R35 Opatovec - Staré Město, DÚR/IČ, projekt ZE (oddělovací GP) Dopravoprojekt Brno a.s. 2016 - 2017
D 55 (R 55), 5509 Moravský Písek – Bzenec (oddělovací GP) HBH Projekt. spol. s r.o. 2018
D52, stavba 5206.1 obchvat Mikulova po km 36,5 (oddělovací GP) HBH Projekt. spol. s r.o. 2018
I/57, Semetín - Bystřička - napojení Pržna (geometrické plány pro oddělení trvalého záboru HBH Projekt. spol. s r.o. 2019
I/42 Brno, VMO Zabovřeská  2. etapa (oddělovací GP pro stavbu VMO a vnitřní dělení) ŘSD ČR, Závod Brno 2019
I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova (geometrické plány pro vyznačení věcných břemen) ŘSD ČR, Závod Brno 2018 - 2020
Geometrické plány pro vyznačení vodních děl do KN - část  B, C, E, F Povodí Moravy s.p. 2019 - 2020
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN – část A, B, C Povodí Moravy s.p. 2020-2021
I/43 Letovice - Rozhraní, 4.úsek  (ZE stupeň DSP  a oddělovací GP)  PK Ossendorf s.r.o. 2021

 

Pozemkové úpravy

KoPÚ v k.ú. Hostěrádky SPÚ ČR, Pobočka Vyškov 2012 - 2016
KoPÚ v k.ú. Líšeň SPÚ ČR, Pobočka Brno 2012 - 2014
KoPÚ v k.ú. Nové Sady SPÚ ČR, Pobočka Vyškov 2013 - 2016
KoPÚ  v k.ú.  Tišnovská Nová Ves SPÚ ČR, Pobočka Brno 2016 - 2020
KoPÚ  v k.ú.  Žďárec SPÚ ČR, Pobočka Brno od 2016
KoPÚ  v k.ú. Bošovice SPÚ ČR, Pobočka Vyškov od 2016
KoPÚ  v k.ú. Kloboučky SPÚ ČR, Pobočka Vyškov od 2017
KoPÚ v k.ú.  Domašov u Brna SPÚ ČR, Pobočka Brno od 2017

 

Majetkoprávní vypořádání staveb

Zpracování majetkoprávní agendy JMP Net, s.r.o. 2012 - 2013
Zpracování majetkoprávní agendy RWE GasNet s.r.o. 2014 - 2016
Zpracování majetkoprávní agendy GasNet s.r.o. 2016 - 2017
Zřízení věcných břemen/služebností na území Jmk ŘSD ČR, Závod Brno od 2019
Majetkoprávní vypořádání vedoucí k realizaci stavby I/43 Letovice – Rozhraní, 1.úsek ŘSD ČR, Závod Brno od 2021
I/54 Kyjov, křižovatka se silnicemi II/422 a II/432 ŘSD ČR, Závod Brno od 2021

 

Pasporty staveb

Podklady pro zápis staveb vodních děl do KN -  pasporty jezů Povodí Vltavy, s.p. 2020
Geometrické plány, pasporty a zápis vlastnického práva k vodním dílům do KN – část A, B, C Povodí Moravy s.p. 2020
Pasport RD v Brně Chrlicích, včetně zápisu stavby do KN FO 2021
Vyhotovení veškerých stavebních výkresů stavby historické sýpky - Panský dvůr Telč Panský dvůr Telč s.r.o. 2021